درخواست همکاری

درخواست همکاری

اینجانب با مشخصات ذیل تقاضای همکاری با خیریه نیک اندیشان زمین را دارم.
  • با اعداد انگلیسی نوشته شود.
  • شامل : استان ، شهر ، نام شرکت
  • لطفا تصویر کارت ملی خود را با وضوح کامل بارگزاری فرمایید
  • لطفا تصویر صفحه اول شناسنامه خود را با وضوح کامل بارگزاری فرمایید
  • لطفا تصویر صفحه آخر شناسنامه خود را با وضوح کامل بارگزاری فرمایید
  • لطفا تصویر صفحه آخر شناسنامه خود را با وضوح کامل بارگزاری فرمایید
  • میزان همکاری با خیریه

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک