اسکان

ستاد اسکان یاوران سلامت

مددکار گرامی خواهشمند هست به دقت نکات زیر توجه بفرمایید. 1.قبل از ثبت درخواست از حضور به موقع مددجو اطمنیان حاصل بفرمایید. 2.بطور کامل در جریان فرایند درمان مددجو باشید. 3.بطور دقیق مشخصات کامل مددجو و همراه همراهان را ثبت نمایید. 4. تمامی مسئولیت مددجویان با مددکار معرفی کننده می باشد.
  • مشخصات مددجو

  • مشخصات همراهان

  • نسبت با مددجو به همراه کد ملی نوشته شود.
  • فایل ها را به اینجا بکشید

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک