مددجویان حمایت شده

روزانه مددجویان از طریق سامانه صدای یاوران سلامت به شماره تماس 02161054004 با یاوران سلامت تماس گرفته و مشاوره و راهنمایی می گردند . در صورت تائید واحد مددکاری از نظر نیازمندی کمک های مالی برای درمان صورت می گیرد .

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک