ماموریت

بنیاد خیریه نیک اندیشان زمین سازمانی مردم نهاد ، مستقل ، غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که با جلب مشارکت خیّرین و نیکوکاران، برای بهبود شرایط و ارتقاء سطح زندگی مردم بی بضاعت و نیازمندان مسکین و فقیر و همچنین ارایه خدمات عام المنفعه به مناطق محروم کشور فعالیت می نماید.

اولویت های ما در این بنیاد بشرح ذیل است :

  1. درمان نیازمندان و ارتقاء سلامت مددجویان
  2. آبرسانی و انجام خدمات عمرانی در روستاها و مناطق محروم
  3. توانمندسازی و اشتغال و خودکفایی مددجویان
  4. ارایه خدمات عمومی و معیشتی به مددجویان
  5. ارایه خدمات فرهنگی به مددجویان

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک