گیرندگان خدمت

گیرندگان خدمت

خواهشمند هست خدمات ارایه شده توسط خیریه نیک اندیشان زمین را به دقت ثبت کنید.
  • مشخصات ارایه دهنده خدمت

    خواهشمند است خدمت داده شده را بطور دقیق ثبت بفرمایید.
  • از نظر وزن ، حجم و اندازه ، تعداد یا مبلغ توضیح دهید .
  • بطور دقیق محل ارایه خدمت را ذکر بفرمایید

    این قسمت مخصوص خدماتی که بصورت توزیع عمومی انجام می پذیرد و باید تکمیل گردد.
  • در صورتیکه خدمت بطور خاص برای خانواده ای صورت گرفته لطفا مشخصات آن را ثبت بفرمایید.

    ویژه اقلام خاص یا خدمتی که اختصاصی برای خانواده ای صورت پذیرفته است.

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک