درخواست همکاری با خیریه

اینجانب با مشخصات ذیل تقاضای همکاری افتخاری با خیریه نیک اندیشان زمین را دارم.
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • شامل : استان ، شهر ، نام شرکت
  • لطفا تصویر کارت ملی خود را با وضوح کامل بارگزاری فرمایید
  • لطفا تصویر صفحه اول شناسنامه خود را با وضوح کامل بارگزاری فرمایید
  • لطفا تصویر صفحه آخر شناسنامه خود را با وضوح کامل بارگزاری فرمایید
  • از بین بخشهای مختلف خیریه حداکثر 5 مورد را به ترتیب علاقمندی خود درج نمایید.
  • میزان همکاری با خیریه
  • نحوه همکاری با خیریه از نظر حضوری و غیر حضوری و سایر توضیحات و موارد دیگری که در نظر دارید و برای شما امکانپذیر است
  • نام و نام خانوادگی - محل کار - سمت کاری

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک