سامانه صدای یاوران سلامت

اهداف وبرنامه های یاوران سلامت به شرح زیرخدمتتان ارائه میگردد

همانطوکه مستحضرید دستگیری وحمایت از نیاز بیماران بویژه بیماران نیازمند مورد تاکید دین مبین اسلام بوده وآئین خوب ما مردم ایران زمین نیز می باشد ، این گروه باهدف حمایت معنوی ومادی از بیماران نیازمند تشکیل وهمواره حمایت ازآنان را دغدغه خود دانسته وبه لطف الهی و دلهای مهربان ودستان پرسخاوت شماخوبان توانسته خدمات زیاد و شایسته ای راانجام دهد امیدواریم باعنایت به ذات اقدس الهی واستمرارحمایتهای شما در آینده نیزموفق به ارائه خدمات ارزشمند خداپسندانه شویم . ان شا الله

فرایند کمک به مددجویان در گروه یاوران سلامت

✍ تماس مددجویان با سامانه صدای یاوران سلامت به شماره ۰۲۱۶۱۰۵۴۰۰۴ هر روز از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح

✍مشاوره ، مصاحبه و تشکیل پرونده الکترونیکی مددجو ( nazcharity.ir/madadjoo ) و دریافت مستندات پزشکی توسط یاوران سلامت

✍ ارسال پرونده در گروه

✍️ مشخص شدن نحوه فرایند درمان

✍ برآورد هزینه های درمان و طرح در خیریه های همکار با یاوران سلامت

✍️ پیگیری روند درمان توسط رابط مربوطه

✍️ تسویه حساب درمان توسط خیریه ها

✍️ توانبخشی و نوتوانی جسمی ،روانی و اجتماعی (کمک به استقلال مددجو و بازگشت به زندگی)

لازم می دانم بار دیگر از همکاری صادقانه همه عزیزان سپاسگزاری نموده و مطمئنا احسان و حمایتهای دلسوزانه شما در درگاه باریتعالی مقبول واقع خواهد شد.

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک