روستای کپر نشین قلعه گنج
آبرسانی
آبرسانی
آبرسانی
Previous
Next

آخرین اخبار خیریه نیک اندیشان زمین

معرفی خیریه نیاز

هدف اصلی نیک اندیشان زمین ترویج فریضه انفاق و اطلاع رسانی درخصوص فعالیتهای خیریه و بسترسازی برای همکاری جمعی می باشد.

پروژه های خیریه نیاز

هدف اصلی نیک اندیشان زمین ترویج فریضه انفاق و اطلاع رسانی درخصوص فعالیتهای خیریه و بسترسازی برای همکاری جمعی می باشد.

کمک به خیریه نیاز

هدف اصلی نیک اندیشان زمین ترویج فریضه انفاق و اطلاع رسانی درخصوص فعالیتهای خیریه و بسترسازی برای همکاری جمعی می باشد.

همکاری افتخاری

هدف اصلی نیک اندیشان زمین ترویج فریضه انفاق و اطلاع رسانی درخصوص فعالیتهای خیریه و بسترسازی برای همکاری جمعی می باشد.

آبرسانی

هدف اصلی نیک اندیشان ایران زمین ترویج فریضه انفاق و اطلاع رسانی درخصوص فعالیتهای خیریه و بسترسازی برای همکاری جمعی می باشد.

خدمات عمرانی

هدف اصلی نیک اندیشان ایران زمین ترویج فریضه انفاق و اطلاع رسانی درخصوص فعالیتهای خیریه و بسترسازی برای همکاری جمعی می باشد.

خدمات درمانی

هدف اصلی نیک اندیشان ایران زمین ترویج فریضه انفاق و اطلاع رسانی درخصوص فعالیتهای خیریه و بسترسازی برای همکاری جمعی می باشد.

اشتغال

هدف اصلی نیک اندیشان ایران زمین ترویج فریضه انفاق و اطلاع رسانی درخصوص فعالیتهای خیریه و بسترسازی برای همکاری جمعی می باشد.

پخش ویدیو

میتوانید از طریق لینک زیر

مبلغ مورد نظر خود را به صورت آنلاین پرداخت کنید.

جدیدترین رویدادها در صفحه رسمی اینستاگرام موسسه

تمامی حقوق محفوظ است . توسعه داده شده توسط گروه طراحی و برنامه نویسی انارتک